?

Log in

Пошта • Почта • Post [entries|archive|friends|userinfo]
Пошта

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

НІМЕЧЧИНА. ЛИСТІВКИ ПОЛЬОВОЇ ПОШТИ. [Feb. 15th, 2009|06:45 pm]
Пошта

a_ingwar

БІЛЬШЕ
LinkLeave a comment

КОНВЕРТ ЧАСІВ НАПОЛЕОНІВСЬКИХ ВОЄН, ШТАМПОВАНИЙ ТЕРНОПОЛЕМ [Feb. 14th, 2009|01:45 am]
Пошта

a_ingwar

Польський (1802р.?)конверт із Волочиська до Жидичина. Екзепляр періоду наполеонівських воєн. Проштамповано штемпелем періоду російської адміністрації.
LinkLeave a comment

ЛИСТ ЗІ СХІДНОГО ФРОНТУ [Feb. 14th, 2009|01:12 am]
Пошта

a_ingwar
LinkLeave a comment

НІМІ СВІДКИ ВІЙНИ: НІМЕЦЬКА ПОЛЬОВА ПОШТА [Dec. 21st, 2008|11:59 pm]
Пошта

a_ingwar
БІЛЬШЕ
LinkLeave a comment

ЛИСТІВКА ВЕТЕРАНІВ ДИВІЗІЇ [Dec. 20th, 2008|11:27 pm]
Пошта

a_ingwar
зворот
LinkLeave a comment

СВЯТКОВА ЛИСТІВКА [Dec. 20th, 2008|10:45 pm]
Пошта

a_ingwar
ЗВОРОТ
LinkLeave a comment

НІМЕЦЬКА ПОЛЬОВА ПОШТА [Dec. 10th, 2008|01:29 am]
Пошта

a_ingwar
LinkLeave a comment

НЕСТОР МАХНО [Dec. 5th, 2008|01:07 am]
Пошта

a_ingwar
LinkLeave a comment

мій посткросінг за останні кілька місяців [Nov. 1st, 2008|05:12 pm]
Пошта

martinkadp
Фінляндія

даліCollapse )
LinkLeave a comment

ТЕРНОПІЛЬ 60-ИХ [Oct. 13th, 2008|09:00 pm]
Пошта

a_ingwar

Link3 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | 10 entries back ]
[ go | earlier/later ]